Angeliki Kotti | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Kroppssammansättningens betydelse för överlevnad hos patienter med ändtarmscancer

Angeliki Kotti, forskarstuderande vid Linköpings universitet, studerar ändtarmscancer och hur kroppssammansättningen påverkar överlevnaden hos dessa patienter.

Varje år får närmare 2 000 personer i Sverige diagnosen ändtarmscancer. Tidigare forskning har visat att minskad muskelmassa (sarkopeni), kan ha negativ påverkan på överlevnad hos cancerpatienter. Forskare har även visat att ökat fettinnehåll på magen är kopplat till sämre överlevnad hos patienter med avancerad ändtarmscancer.

Angeliki Kotti ska studera om det finns någon relation mellan kroppssammansättning, bland annat muskelmassa och fettmängd på magen, svar på olika typer av cancerbehandling, samt överlevnad hos patienter med ändtarmscancer.

– Studien kommer inkludera patienter i Östergötland som diagnostiserats med ändtarmscancer mellan 2004 och 2013. I samband med patienternas cancerdiagnos utfördes en rutinmässig skiktröntgenundersökning av magen som vi kommer att använda för att beräkna muskelmassa och fettmängd, säger Angeliki Kotti.

Förhoppningen är att ta fram mer anpassade behandlingar för patienter med ändtarmscancer genom att kunna förutsäga behandlingssvar och på så vis öka överlevnaden.