2015 | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Lisa Ring Jacobsson, ISV

Lisa Ring Jacobsson, ISV

Kvinnor som lever med behandlad celiaki. Dagliga livserfarenheter, symtom och välbefinnande Glutenintolerans (celiaki) är en kronisk folksjukdom och den vanligaste genetiskt betingade sjukdomen i världen. Diagnosen celiaki ställs då en person uppvisar onormal struktur...
Mats Lowén, IKE

Mats Lowén, IKE

Irritable Bowel Syndrome (IBS) – studier av centrala sjukdomsmekanismer och effekter av behandling Irritable bowel syndrome (IBS) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande buksmärtor eller obehag tillsammans med förändrade tarmvanor. Det är en vanlig...
Sara Liin, IKE

Sara Liin, IKE

200 000 kr per år i tre år Mekanismen för ärftliga former av rytmrubbningar i hjärtat samt nya farmakologiska strategier för behandling av rytmrubbning Hjärtat består av elektriskt retbar vävnad där jonkanaler i cellernas cellmembran spelar en avgörande roll för att...
Niklas Boknäs, IKE

Niklas Boknäs, IKE

Utveckling av ett flödescytometribaserat trombocytfunktionstest för klinisk användning och forskning Behandlingen av hjärt-kärlsjukdom har förbättrats dramatiskt de senaste decennierna. Tack vare trombocythämmande läkemedel såsom Trombyl, Plavix och Brilique, kan vi...
Hanna Björnsson Hallgren

Hanna Björnsson Hallgren

IKE, 60 000 kr per år i tre år. Behandling av subacromial axelsmärta och rotatorkuffrupturer Man räknar med att ca 14-21 % av befolkningen någon gång drabbas av axelsmärta vilket är en folksjukdom. En vanlig orsak är att det finns en senskada i axelns så kallade...