Clara Braian, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Det medfödda immunförsvaret har ett ”minne” och kan tränas till att bättre försvara oss mot tuberkulos

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och är en svårbehandlad, ibland dödlig lungsjukdom. Varje år insjuknar 10 miljoner människor och 1,5 miljoner dör till följd av tuberkulos. Vaccinet Bacillus Calmette Guérin (BCG), ger ett dåligt skydd mot tuberkulos framförallt hos vuxna, och sökandet efter ett nytt vaccin och nya antibiotikum har pågått länge. Vaccin bygger ofta på att man lär kroppens adaptiva immunförsvar att känna igen en smitta, för att snabbt kunna bilda antikroppar och skydda oss mot smittan när vi utsätts för det igen. Detta verkar fungera dåligt vid just tuberkulos och istället är det vårt medfödda immunförsvar som spelar en avgörande roll. Det medfödda immunförsvaret har också visat sig ha ett minne och kan minnas en tidigare infektion, samt tränas till att bättre försvara oss mot infektioner. Detta sker via metabola förändringar i cellen som leder till förändringar i genuttryck, så kallade epigenetiska förändringar.

Mitt projekt syftar till att hitta molekyler som kan användas för att träna våra immunceller till att bättre avdöda tuberkulosbakterier. Jag ska sätta samman en panel av molekyler som bland annat består av olika immunstimulerande glukaner och olika beståndsdelar av bakterier. De tränade cellerna studeras sedan för att hitta de celler som visar på förändrad metabolism och starkare proinflammatorisk svar, men framförallt för att hitta celler som bättre dödar tuberkulosbakterier. Sedan ska jag studera cellernas DNA för att hitta vilka epigenetiska förändringar som har skett i cellerna. Kunskapen vi får från det här projektet kan förhoppningsvis leda till nya sätt att behandla och förebygga tuberkulos.