Gröna grönsaker för hjärtats skull

Inflammation spelar stor roll för uppkomst av ”åderförkalkning” och risk för hjärtinfarkt. Trots massiv läkemedelsbehandling har många patienter kvar en kronisk ”tyst” inflammation i blodet efter hjärtinfarkt. Att äta mat med inflammationshämmande egenskaper, t ex medelhavskost, kan vara en attraktiv behandlingsmetod. Lutein är en antioxidant som finns rikligt i medelhavskost, fr a mörkgröna grönsaker såsom spenat.

Vi har nyligen visat att lutein kan hämma vita blodkroppars inflammationsaktivitet hos patienter som haft hjärtinfarkt. Vi har också sett att mängden lutein i spenaten kan påverkas av hur spenaten tillagas. Därför vill vi i detta projekt först studera hur olika matlagningsmetoder (kokning, mikrovågsugn etc) påverkar luteininnehållet i maten och även hur andra födoämnen som ingår i måltiden (kaffe, mjölk etc) påverkar kroppens upptag av lutein.

Nästa steg är att undersöka om spenat som tillagas och serveras på ett optimalt sätt kan minska inflammation hos patienter som haft hjärtinfarkt. Trettio patienter kommer att genomgå tre olika behandlingsperioder (4 veckor vardera), en period då de får rådet att tillaga spenat enligt våra recept och äta en portion minst 5 dagar per vecka, en period då de får en tablett lutein (10mg) varje dag och en period då de äter sin vanliga kost. Inflammation mäts i blodet före och efter varje 4-veckorsperiod.

Resultaten kommer att ge oss värdefull kunskap om hur mörkgröna grönsaker såsom spenat kan fungera som inflammationshämmande behandling