Karin Wåhlén | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Molekylära mekanismer vid långvarig smärta; proteomik, kliniska parametrar och bioinformatik

Långvarig smärta inklusive fibromyalgi har blivit allt vanligare bland befolkningen och är idag ett stort hälsoproblem. Fibromyalgi är mer förekommande hos kvinnor och patienterna upplever utöver spridd smärta ofta trötthet, sömnsvårigheter, depression/ångest vilket får stor effekt på arbetsförmåga, hälsa och livskvalitet. Kunskaperna om sjukdomsmekanismer bakom långvarig smärta är idag ofullständiga. I detta projekt vill vi undersöka om proteinförändringar i blod och vätska från muskeln varierar mellan kvinnor med fibromyalgi och friska kontroller. Vi vill även undersöka om träning har någon effekt på proteinnivåerna i blod och muskelvätska hos kvinnor med fibromyalgi. Genom att studera dessa proteinförändringarna kan det leda till bättre förståelse om mekanismer bakom långvarig smärta hos kvinnor som i längden kan ge upphov till förbättrad diagnos, behandling samt nya läkemedel för denna komplexa sjukdom.