Malgorzata Lysiak, doktorand, cellbiologi | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Hjärntumör och behandlingsalternativ
Den vanligaste typen av hjärntumör är gliom och vanligast bland gliomen är glioblastom. Överlevnaden för glioblastom är cirka ett år och den har mycket få behandlingsalternativ. Flera projekt pågår med målsättningen att identifiera nya biomarkörer för att ytterligare förbättra och individanpassa den framtida behandlingen av hjärntumörer.

Metoden CpG hypermetylering har visat sig ha stark korrelation med diagnos och kan ha betydelse för prognos och behandlingseffekt. Men mer forskning behövs.

  • I detta projekt vill vi fokusera på nya metoder för diagnostik, såsom metyleringsprofilering med kopietalsanalys för glioblastom och vilka resultat korrelerar till behandlingseffekt av strålning respektive temozolomid behandling. Vi kommer att använda material från den nordiska studien som undersökte temozolomid, strålning och hypofraktionerad strålbehandling, säger Malgorzata Lysiak.