Niklas Boknäs, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Utveckling av ett flödescytometribaserat trombocytfunktionstest för klinisk användning och forskning
Behandlingen av hjärt-kärlsjukdom har förbättrats dramatiskt de senaste decennierna. Tack vare trombocythämmande läkemedel såsom Trombyl, Plavix och Brilique, kan vi kraftigt minska risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt eller stroke. Tyvärr drabbas en inte obetydlig andel av våra patienter av blödningskomplikationer som kan vara allvarliga. Det vore därför väldigt värdefullt att utveckla tester som kan förutsäga vilka patienter som riskerar att drabbas av blödningar. Vi har utvecklat en flödescytometribaserad metod för trombocytfunktionsmätning i syfte att kunna identifiera patienter med nedsatt trombocytfunktion. När vi testade metoden på en grupp med 105 patienter med blödningsbesvär utan några trombocythämmande läkemedel, kunde vi identifiera en grupp av patienter som löper ca 6 ggr högre risk för allvarliga blödningsbesvär än patienter som har normala värden på testet. Vi vill nu vidareutveckla testet för att undersöka om vi kan använda det för riskbedömning inför insättning av trombocythämmande läkemedel.