Ratnesh Bhai Mehta | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Förändringar i immunsystemet som leder till lyckad graviditet

Fostret ärver hälften av sina gener från pappan. Det betyder att fostret uppfattas som främmande av mammans immunsystem. Det som är främmande ska normalt stötas bort, vilket sker till exempel vid transplantationer. Under graviditet anpassas och förändras därför mammans immunsystem så att fostret tolereras. Om denna anpassning inte sker på ett korrekt sätt kan immunsystemet istället bidra till uppkomst av vissa graviditetskomplikationer som havandeskapsförgiftning och förtida förlossning, komplikationer som är mycket vanliga

(5 – 7 % av alla förlossningar) och som får ibland allvarliga konsekvenser både för mamman och för barnet, såväl som för samhället.

Forskargruppen i Linköping och andra har visat att T-celler, immunsystemets viktigaste reglerande celler (”dirigenter”), förändras under graviditet så att de styrs om för att inte bilda signalämnen som äventyrar fostret. Denna styrning av T-cellerna orsakas av både genetiska förutsättningar och annan påverkan, bland annat av graviditetshormoner som östrogen och progesteron som styr vilka gener som ska vara aktiva. Det finns mycket ny kunskap om hur aktivering av cellers genaktivitet styrs. Detta benämns ”epigenetik” och syftar på att olika genetiska mönster (vilka gener som är aktiva) inte bara styrs av vilka gener som ärvs, utan också av andra yttre faktorer som påverkar hur lätt generna kan aktiveras. I detta projekt kommer vi att undersöka hur T-cellerna styrs under normal graviditet och vid förtidsbörd. Genom att identifiera vilka gener som är aktiva vid lyckosam graviditet och jämföra med komplicerad graviditet hoppas vi kunna identifiera viktiga molekyler som sedan kan användas för att förutsäga risk för förtidsbörd och även andra komplikationer. På sikt kan kunskapen också användas för att ta fram nya läkemedel och, inte minst, för att avgöra vilka som ska behandlas. Ett exempel är att det nu diskuteras att ge Pogesteron (ett gravdiditetshormon) vid hotande förtidsbörd, där det vore av värde att i förväg kunna bedöma vilka som har nytta av behandlingen.