Xuqin Xie, doktorand, BKV, Linköpings universitet. | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Förbättrad respons av radioterapi vid rektalcancer

Rektalcancer är en åldersrelaterad och vanlig sjukdom i Sverige. Medianåldern vid diagnos är 70,3 år. Cirka 2 000 nya fall diagnosticeras årligen. Tilläggsbehandling vid progressiv rektalcancer är oftast radioterapi. Men över 30 procent av patienterna är resistenta mot denna behandling, vilket leder till dålig prognos. Resistens mot radioterapi förkortar överlevnad och orsakar biverkningar.

  • Den viktigaste orsaken är att kliniska kriterier som inte används med precision kan användas för effektiv radioterapi. Det är därför viktigt att identifiera kroppens egna biomarkörer för att individanpassa radioterapi. Vårt övergripande syfte är att förbättra svar på radioterapi genom individanpassad behandling i rektalcancerpatienter, säger Xuqin Xie.