Understanding the role of microglia in the hippocampal dysfunction induced by fat overconsumption. Osunda matvanor leder till att allt fler blir överviktiga och drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar. Ett högt intag av fett har visat sig ha negativa effekter på...

läs mer