Placeringspolicy | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Placeringspolicy

 

Placeringarna av fondens kapital skall kännetecknas av försiktig långsiktighet. Målinriktad avkastningsnivå,
givet låg risknivå på placeringarna.

Mot bakgrund av de omfattande hälsoriskerna som klimatförändringar medför ska också placeringar undvikas
vars huvudsakliga verksamhet går ut på att utvinna eller förbränna kol, olja eller gas.

Lions Forskningsfond skall inte inneha aktier eller värdepapper som ha anknytning till tillverkning av vapen,
droger eller annat som kan anses som samhällsfarligt.

Alla placeringar måste vara etiskt försvarbara med avseende på att  exempelvis följande områden är bannlysta:
vapen, droger, pornografi/sex och spel/dobbel.