Placeringspolicy

En del av Lions Forskningsfonds stöd till medicinsk forskning vid Linköpings Universitet kommer från avkastning av fondens aktier och värdepapper. Lions Forskningsfond har inga aktier eller värdepapper som har anknytning till tillverkning av vapen, droger eller annat som kan anses som samhällsfarligt, vilket härmed intygas.

Daniel Carlborg
Auktoriserad Revisor
Grant Tornton Sweden AB
Stora Torget 4 582 19 Linköping