Månadens forskare | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Månadens forskare

Månadens forskare väljs ut för varje månad där vi visar till vilken forskning vårt stöd har gått och vem forskaren är som kommer att utföra forskningen. Nedan kan beskådas den nuvarande månadens forskare och även de tidigare för det här året.

Johannes Gubat

Johannes Gubat

Nya möjligheter till behandling av cancer Cancer är en förödande sjukdom. Framsteg i forskningen har lett till en anmärkningsvärd ökning av överlevnad för patienter. Dock lider många av de tuffa behandlingarna och ett stort antal patienter får återfall. Det finns...

läs mer

Xueli Zhang

Att bedöma prognos vid tjocktarmscancer med hjälp av artificiell intelligens (AI) Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och en ledande orsak till cancerrelaterade dödsfall. Trots de senaste framstegen inom screening och behandling är...

läs mer
Sara Puente Marin

Sara Puente Marin

Samband mellan miljöfaktorer och utveckling av autoimmuna sjukdomar Autoimmuna sjukdomar är kroniska sjukdomar som drabbar miljontals människor världen över. Dessa sjukdomar beror på produktion av autoantikroppar som riktar sig mot kroppens egna vävnader och organ och...

läs mer
Priscila Batista Da Rosa

Priscila Batista Da Rosa

Nervcellers roll för emotionella och kognitiva symtom vid inflammation Många sjukdomar är inflammatoriska eller har en inflammatorisk komponent. Vid dessa sjukdomar upplever patienterna ofta allmänna sjukdomssymtom som orsakar försämrad livskvalitet. Mycket tyder på...

läs mer
Jelmer Westra

Jelmer Westra

Avancerad diagnostik av hjärtats kranskärl hos patienter med bröstsmärta Vårt mål är att förbättra precisionen i diagnostik av kranskärlssjukdom genom att:1) säkerställa om ny undersökningsmetod med högupplöst skiktröntgen (CT) mer tillförlitligt kan påvisa sjukdom i...

läs mer
Jens Wretborn

Jens Wretborn

Hög belastning på akutmottagningen kan leda till att äldre patienter inte får en korrekt diagnos. Läkaren Jens Wretborn har fått ett post doc-anslag från Lions forskningsfond för att studera nya metoder för att bedöma äldre patienters skörhet och vårdbehov.Projektet...

läs mer

Beslut om 2021 års forskningsanslag.

50 tkr tilldelas Madeleine WedinOn impact of lymphadenectomy and lymphedema development after surgery of endometrial cancer.Rebecca PaulEffekter av obesitas och bariatrisk kirurgi på kvinnors hälsa, könshormoner, livskvalitet och fertilitet.Ida ErikssonRegulation of...

läs mer

Charalampos Georgiopoulos

Kan nedsatt luktsinne fungera som tidig biomarkör för begynnande Parkinsons? Charalampos Georgiopoulos, post doc vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för diagnostik och specialistmedicin, Linköpings universitet, forskar kring nedsatt luktsinne...

läs mer

Angeliki Kotti

Kroppssammansättningens betydelse för överlevnad hos patienter med ändtarmscancer Angeliki Kotti, forskarstuderande vid Linköpings universitet, studerar ändtarmscancer och hur kroppssammansättningen påverkar överlevnaden hos dessa patienter. Varje år får närmare...

läs mer
Mats Westas

Mats Westas

Fungerar internet-KBT mot psykisk ohälsa hos hjärtpatienter? Mats Westas, forskarstuderande vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa, Linköpings universitet, studerar behandling av depression vid...

läs mer
Nina Bendelin

Nina Bendelin

Internetbaserad Acceptance and commitment therapy (IACT) för långvarig smärta Nina Bendelin forskarstuderande vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård, Linköpings universitet, studerar internetbaserad...

läs mer
Sandra Lilja

Sandra Lilja

Kan en digital tvilling förutspå bäst behandlingsalternativ? Sandra Lilja, doktorand vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för neurobiologi, studerar digitala tvillingar och hur de skulle kunna förutspå bäst behandlingsalternativ....

läs mer
Mouna Tabibi

Mouna Tabibi

Nya behandlingsmöjligheter för binjurecancer med godkända läkemedel? Mouna Tabibi, post doc vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för cellbiologi, Linköpings universitet, studerar en ofta elakartad cancerform i binjurarna där det...

läs mer
Patrik Nasr

Patrik Nasr

Hur många lever med en fettleversjukdom som inte är orsakad av alkohol? Patrik Nasr, post doc vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för diagnostik och specialistmedicin, Linköpings universitet, studerar förekomsten av en fettleversjukdom, en...

läs mer

Beslut om 2020 års forskningsanslag.

50 tkr tilldelas Angeliki KottiBiomarkörer för prognos vid rektalcancer (ändtarmscancer).Mats WestasInternet-KBT hos patienter med hjärtsjukdom och depression.Nina BendelinAcceptansterapi vid kronisk smärta.Sandra LiljaDigitala sjukdomsmodeller för att individualisera...

läs mer
Maria Jonsson

Maria Jonsson

Hjärnans mysterier vid neurodegenerativa sjukdomar Maria Jonsson, post doc, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för neurobiologi, Linköpings universitet, studerar neurodegenerativa sjukdomar, dvs exempelvis Alzheimers eller...

läs mer
Lavanya Moparthi

Lavanya Moparthi

Reglering av subcellulär transport och lokalisering av onkoproteinen beta-catenin Cancer är en av våra dödligaste sjukdomar. Kolorektal cancer är den tredje vanligaste typen av cancer över hela världen, med ökande incidens, särskilt även i Sverige. Även om man...

läs mer
Laura Popermeier

Laura Popermeier

Brännskador - sjukdomsbörda och kliniskt omhändertagande i låg- och medelinkomstländer Brännskador förblir en katastrof för de drabbade och en utmaning för vårdgivarna. I de flesta fall är brännskador olyckor som förekommer i alla åldersgrupper, utan skillnad mellan...

läs mer
Rebecca Böhme

Rebecca Böhme

Att uppleva jaget genom beröring: en jämförande studie i autism och anorexi Den nuvarande indelningen, eller diagnosticeringen, av psykiatriska sjukdomsgrupper utgår från symtom snarare än sjukdomsmekanismer. Det förefaller troligt att en mekanismbaserad...

läs mer

Ravi Kumar Dutta

REELIN/LRP8 signalvägen för tillväxt av binjuretumörer Aldosteronproducerande tumörer (APA, kallas också Conn tumörer) är binjuretumörer som överproducerar aldosteron, ett hormon som reglerar blodets natrium/kalium nivåer och medverkar i blodtrycksregleringen....

läs mer

Patrik Nasr

Förekomst och allvarlighetsgrad av fettlever i Primärvården Var femte svensk har fettlever, och förekomsten av fettlever bland individer med diabetes är än högre. Idag saknas det kunskap om hur man på bästa sätt identifierar individer som riskerar att utveckla...

läs mer

Anna-Karin Norlin

IBS (Irritable Bowel Syndrome) och dess koppling till stress— både daglig och i form av tidiga negativa händelser samt självupplevd hälsa, vårdkonsumtion och samsjuklighet Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom som drabbar ca 10% av befolkningen, med...

läs mer
Karin Wåhlén

Karin Wåhlén

Molekylära mekanismer vid långvarig smärta; proteomik, kliniska parametrar och bioinformatik Långvarig smärta inklusive fibromyalgi har blivit allt vanligare bland befolkningen och är idag ett stort hälsoproblem. Fibromyalgi är mer förekommande hos kvinnor och...

läs mer
Johanna Raffetseder

Johanna Raffetseder

Progesteron och gestagener som möjlig immunmodulerande behandlingsstrategi vid multipel skleros Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i hjärna och ryggmärg som orsakas av immunceller som attackerar det centrala nervsystemet. Detta leder till...

läs mer
Maite Casado Bedmar

Maite Casado Bedmar

Neuro-immun-reglering av inflammation i tjocktarmen Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) utvecklas ofta tidigt i livet och orsakar patienten mycket lidande och skapar stora kostnader för samhället. IBD karakteriseras som en kronisk inflammation i tarmen som vanligtvis går...

läs mer