Vårt arbete | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Så här arbetar vi

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar ägs av Lions klubbar i delar av Sverige och samarbetar med Linköpings universitet och dess medicinska fakultet.

Lions Forskningsfond tillhör Lionsrörelsen som är en av världens största hjälporganisationer med ca 1,4 miljoner medlemmar fördelade på 200 länder.

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar stöder unga icke disputerade forskare och forskare som just doktorerat med forskningsanslag.

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar har en administrativ inriktning som innebär att av insamlade medel används inte mer än vad som stipulerats av  Svensk insamlingskontroll till administration och information.

Lions Forskningsfond har 90 konto

Plusgiro 90 02 36-1, Bankgiro 900-2361

För att få erhålla 90 konto får, enligt Svensk Insamlingskontroll, inte kostnaden för administration och information överstiga 25% av insamlade medel.

Lions Forskningsfonds styrelse arbetar utan arvode.