Stöd oss | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions Forskningsfonds vision är att besegra folksjukdomarna.

Bestäm själv vilken medicinsk forskning du vill stödja. Markera i betalningstalongen.

Ange på betalningstalongen vilken kategori du stöder:

 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Elakartade tumörsjukdomar
 • Ämnesomsättningssjukdomar, t.ex. diabetes
 • Sjukdomar i nervsystemet inkl. hjärnan
 • Psykisk ohälsa
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Regenerativ medicin
 • Immunsystemets sjukdomar, t.ex. allergi
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Infektions-sjukdomar
 • Sjukdomar i reproduktionsorganen
Immunsystemets sjukdomar, t.ex. allergi

En typ av störning i immunsystemet utgörs av autoimmuna sjukdomar som är tillstånd där specifika immunreaktioner felaktigt uppkommit mot kroppsegna substanser. Reumatiska sjukdomar och multipel scleros är sådana exempel. Med allergi avses oftast ?typ I-allergi?, som utlöses av att antikroppar riktas mot partiklar i omgivningen som vissa födoämnen, pollen och kattmjäll.

Elakartade tumörsjukdomar

Tumörsjukdomar, ofta kallat cancer är ett samlingsbegrepp för en rad sjukdomar där onormala celler delar sig ohämmat och invaderar andra vävnader. Celler från elakartade tumörer kan sprida sig till andra delar av kroppen via blod och lymfa eller genom att växa in i angränsande vävnad.

Ämnesomsättnings-sjukdomar, t.ex diabetes

Diabetes mellitus är beteckningen på en ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av att kroppen inte stimuleras att ta upp och omsätta näringsämnen ? särskilt glukos ? från blodomloppet. Andra exempel är störningar i sköldkörtelns funktion som kan leda till förhöjd eller sänkt funktion.

Sjukdomar i nervsystemet inkl. hjärnan

Nervsystemet tar emot och lagrar information, bearbetar och tolkar sinnesintryck och styr kroppens funktioner. Hjärnan ger oss vår personlighet och våra känslor och som svarar för medvetande, jag – upplevelsen tidsuppfattningen och minnesfunktionerna. Dessa funktioner kan störas på allahanda sätt t.ex. av blödningar eller blodpropp som leder till funktionsbortfall med en rad olika möjliga följdsymptom på t.ex. motorik, minne, känsel etc.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärtat är en fascinerande muskel vars uppgift är att pumpa ut syre och näringsämnen till kroppens alla delar via aorta. Hjärtmuskel kan förstöras av en hjärtinfakt, som kan leda till att orken allvarligt försämras, till att hjärtats rytm rubbas eller t o m död. Högt blodtryck är ett vanligt problem som onödigt belastar hela kärlsystemet. Blodproppar kan uppstå på många olika ställen och leder till olika problem beroende på omfattningen av proppen och var den uppstått.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett av våra vanligaste problem och är ofta beroende av livssituation och livsstil men en del tillstånd är ärftliga och orsakas av störningar i samspel mellan system i hjärnan och s.k signalsubstanser mellan nervceller. Att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop med omgivningen och livssituationen är numera allmänt accepterat. Detta medför att en helhetssyn börjar genomsyra hela vårdsektorn. För forskningen innebär detta att ett tvärvetenskapligt synsätt bör tillämpas..

Infektions-sjukdomar

Infektion innebär att ett levande smittämnen som bakterier, virus eller svamp, tränger in i kroppen. Det pågår en närmast ständig kamp mellan medicinen och utveckling av läkemedel för att bekämpa infektioner och organismernas utvecklande av motståndskraft

Regenerativ medicin

Forskningsområdet syftar till att öka kunskapen om att ersätta eller reparera skadade organ och vävnader. Ibland kan detta göras med nya biologiska komponenter. Den regenerativa medicinen arbetar bland annat med att utveckla metoder och material för detta ändamål.

Rörelseorganens sjukdomar

Rörelseapparaten kan delas upp i tre huvudkomponenter: kroppens stomme som består av stödjevävnader, ben och ligament, leder som gör rörelserna möjliga och muskler som utför dem. Sjukdomar i dessa organ kan vara förslitningar i brosk i ledytoor, utveckling av skört skelett, inflammation i leder mm

Mag- och tarmsjukdomar

Den nio meter långa mag-tarmkanalen bryter ner och tar upp ämnen i födan. Processen går stegvis och styrs av signaler från nervsystemet. Ungefär en femtedel av befolkningen drabbas någon gång av störningar eller sjukdomar i tarmen.

Sjukdomar i reproduktionsorganen

Reproduktionsorganen är de organ som är nödvändiga för vår fortplantning; hos kvinnan och mannen. I dessa organ kan tumörer uppkomma, infektion kan skada och störa deras funktion med infertilitet som följd, hormonella orsaker kan påverka vår fortplantningsförmåga etc.