Styrelsen

Lena Jonasson

Lena Jonasson

Ordförande

Professor LIU

Vakant

Vakant

Sekreterare

.

Susanne Börjesson

Susanne Börjesson

Professor LIU

t
Paul Josefson

Paul Josefson

Vice ordförande

LC Eksjö

Karin Ollinger

Karin Ollinger

Professor LIU

t
Erik Henriksson

Erik Henriksson

Ledamot

LC Skänninge

Conny Åberg

Conny Åberg

Ledamot

LC Västervik

Yvonne Henriksson

Yvonne Henriksson

Kassaförvaltare

LC Söderköping

Thord Wilhelmsson

Thord Wilhelmsson

Ledamot

LC Åby

Ulf Svenzon

Ulf Svenzon

LC Skillingaryd Vaggeryd