Historik | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Historik

Vid ett möte 1981 med distrikt 101 M och 101 SM i Motala med arbetsgruppen för de båda distrikten diskuterades bl.a. stipendiefondens inriktning, antalet stipendier ( som ej skulle fixeras) och att minnesbrev skulle tas fram.

Man tog även fram förslag på styrelsens sammansättning som skulle bestå av universitetets rektor, två ledamöter från universitetet samt två ledamöter för vartdera Lionsdistrikt.

Distriktsstipendier utdelades för första gången våren 1982.

Kommittén beslutade ba. a att namnet skulle vara Lions stipendiefond för medicinsk forskning vid Linköpings Universitet. Distriktens klubbar skulle utse en klubbrepresentant som ska vara kontaktperson mot fonden. Lion Nils-Holger Areskog skulle i samråd med rektor vid universitetet utarbeta stadgar.

Lars Stenbeck, LC Bankeryd var vid denna tid vice distriktsguvernör för distrikt 101 SM och berättar att han var närvarande både vid mötet i Motala och vid utdelningen av stipendier vilket skedde vid disputationsmiddagen på Frimurarhotellet i Linköping. Lars berättar att de utsedda doktoranderna visade ungdomlig nervositet vilket kanske inte var så konstigt eftersom de fick ta emot sina stipendier efter att Alva Myrdal blivit utsedd till hedersdoktor.

Stipendiesumman var totalt 50 000 kr och mottagarna var: Lars Fåhraeus, Susanne Hedman, Annmarie Henriksson, Göran Hermansson och Björn Lundh.