Kontakta oss

Här finner ni kontaktinformation för att kontakta oss som är verksamma inom Lions forskningsfond.

Information
Lars Åke Björkman
Tel. 070 555 08 59
E-post: info@lionsforskningsfond.se

Ordförande:
Professor Johan D. Söderholm
E-post: dekanus.medfak@liu.se

Vice ordförande:
Paul Josefson
Telefon: 070-553 63 65
E-post: josefsonp@gmail.com

Sekreterare:
Magnus Johansson
Telefon: 070-680 86 08
E-post: gomagnusj@gmail.com

Kassaförvaltare

Yvonne Henriksson
Telefon:  0705 612632
Epost: edalund@hotmail.com

Företagsgåvor:
Ulf Svenzon
Telefon: 0707 317472
Epost: ulf.svenzon@live.se

Testamentsfrågor:
Magnus Johansson
Telefon: 070 680 8608
E-post: gomagnusj@gmail.com

Autogiro:
Yvonne Henriksson
Telefon: 0707 612632
E-post: edalund@hotmail.com

Ge av din aktieutdelning:
Thord Wilhelmsson
Telefon: 073 271 41 00
E-post: thord@holmnet.nu

Infomaterial:
Paul Josefson
Telefon: 070-553 63 65
E-post: josefsonp@gmail.com

Kansli:
Ordf. sekreterare 
Kjerstin Augustsson Ödman
Telefon: 013- 281174
E-post: kjerstin.augustsson.odman@liu.se

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande