Våra mål | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions Forskningsfonds mål

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar samverkar med Linköpings universitet och dess medicinska fakultet.

Fonden stöder forskning om våra stora folksjukdomar

Hjärt- & kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och de flesta industrialiserade länder, och svarade 2004 för 42,9% av dödsfallen.

Elakartade tumörsjukdomar

En elakartad tumör kan däremot växa in i och skada angränsande vävnad. Den kan också sprida sig till andra delar av kroppen via blodet och lymfsystemet.

Ämnesomsättningssjukdomar

Ämnesomsättningssjukdomar eller metabola sjukdomar, en grupp sjukdomar som orsakas av en störning av ämnesomsättningens essentiella nutrienter, såsom aminosyror, kolhydrater och lipider.

Sjukdomar i nervsystemet inkl. hjärnan

Nervsjukdomarna är med få undantag systemiska och kan ge svårtolkade symtom och allmänpåverkan.

Psykisk ohälsa

Psykopatologi är det vetenskapliga studiet av psykiska sjukdomar. Orsakerna bakom psykisk ohälsa är ännu inte helt och hållet kartlagt.

Mag- och tarmsjukdomar

Matsmältningsorganens sjukdomar är en grupp diagnoser i ICD-10 för sjukdomar och olägenheter i de organ som hör till matspjälkningen.

Regenerativ medicin

Detta område tros i framtiden kunna möjliggöra reparation av skadad vävnad eller skadade organ genom att stimulera kroppens egen reparationsmekanism att läka skador som i dag anses vara irreparabla.

Immunsystemets sjukdomar, t.ex. allergi

Gemensamt för autoimmun sjukdom och allergier är att immunsystemet orsakar en inflammation som angriper en struktur eller vävnad som i vanliga fall inte sätter igång en immunologisk reaktion.

Rörelseorganens sjukdomar

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar innehåller rekommendationer om osteoporos, artros och inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Infektionssjukdomar

Sjukdomar som orsakas genom överföring av smittämnen kallas även smittsjukdomar. Smittämnen kan bestå av mikroorganismer i form av bakterier, amöbor, mikroskopiska svampar eller maskar. Även virus och prioner kan orsaka infektionssjukdomar.

Sjukdomar i reproduktionsorganen

Fortplantningssystemet eller reproduktionsapparaten är det organsystem som används vid fortplantningen/reproduktionen.

Vår vision och våra mål är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis turberkulosen som folksjukdom i Sverige.

Lions forskningsfond har en tradition att stödja ny forskning från unga icke disputerade forskare. På senare år stöder också fonden forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser forska vidare.