Aktuellt | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions Forskningsfond

Aktuellt

Jens Wretborn
Jens Wretborn

Hög belastning på akutmottagningen kan leda till att äldre patienter inte får en korrekt diagnos. Läkaren Jens Wretborn har fått ett post doc-anslag från Lions forskningsfond för att studera nya metoder för att bedöma äldre patienters skörhet och vårdbehov.Projektet...