Aktuellt | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions Forskningsfond

Aktuellt

Madeleine Wedin, specialistläkare
Madeleine Wedin, specialistläkare

Lymfödem  efter kirurgisk behandling av livmodercancerSpecialistläkaren och doktoranden Madeleine Wedin forskar inom ämnet livmoderhalscancer i en pågående studie som heter LASEC: ”Lymphedema After Surgery of Endometrial Cancer”. Livmoderhalscancer är den vanligaste...

Fredrik Iredahl, specialistläkare
Fredrik Iredahl, specialistläkare

Fettleversjukdom, diabetes och sömnapnéUniversitetslektorn och specialistläkaren Fredrik Iredahl arbetar inom primärvården i Norrköping. Som postdoc driver han ett kliniskt forskningsprojekt vid flera vårdcentraler i Linköping och Norrköping. Forskningen handlar om...

Rebecca Paul, kirurg och doktorand
Rebecca Paul, kirurg och doktorand

Fetma, graviditet och kirurgisk behandlingRebecca Pauls forskning kretsar kring kvinnor, graviditet och fetma (obesitas) kopplat till kvinnor som utfört gastric bypass, en effektiv kirurgisk behandling mot fetma. Hon använder sig av flera metoder, både kvantitativa...