Aktuellt | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions Forskningsfond

Aktuellt

Jubileumsanslag och flera utdelningar från Lions 2022
Jubileumsanslag och flera utdelningar från Lions 2022

2022 blev ett speciellt år för Lions forskningsfond, med ett både jubileumsanslag och det stora doktorandpriset. Därtill delades tre post doc-anslag och fem doktorandanslag ut. Fonden startades 1981. Den är ett samarbete mellan Lionsdistrikten 101A, 101SM och 101SV...

Jens Wretborn
Jens Wretborn

Hög belastning på akutmottagningen kan leda till att äldre patienter inte får en korrekt diagnos. Läkaren Jens Wretborn har fått ett post doc-anslag från Lions forskningsfond för att studera nya metoder för att bedöma äldre patienters skörhet och vårdbehov.Projektet...