Henrik | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Emilia Gauffin

Emilia Gauffin

Nya markörer i blodet för att bättre förutsäga risk för hjärt-kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken globalt. Vid diabetes ökar dessutom risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I detta projekt ska vi studera om proteiner i blodet som reglerar...
Johannes Gubat

Johannes Gubat

Nya möjligheter till behandling av cancer Cancer är en förödande sjukdom. Framsteg i forskningen har lett till en anmärkningsvärd ökning av överlevnad för patienter. Dock lider många av de tuffa behandlingarna och ett stort antal patienter får återfall. Det finns...

Xueli Zhang

Att bedöma prognos vid tjocktarmscancer med hjälp av artificiell intelligens (AI) Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och en ledande orsak till cancerrelaterade dödsfall. Trots de senaste framstegen inom screening och behandling är...
Sara Puente Marin

Sara Puente Marin

Samband mellan miljöfaktorer och utveckling av autoimmuna sjukdomar Autoimmuna sjukdomar är kroniska sjukdomar som drabbar miljontals människor världen över. Dessa sjukdomar beror på produktion av autoantikroppar som riktar sig mot kroppens egna vävnader och organ och...
Priscila Batista Da Rosa

Priscila Batista Da Rosa

Nervcellers roll för emotionella och kognitiva symtom vid inflammation Många sjukdomar är inflammatoriska eller har en inflammatorisk komponent. Vid dessa sjukdomar upplever patienterna ofta allmänna sjukdomssymtom som orsakar försämrad livskvalitet. Mycket tyder på...