Karl Öfverström | Lions forskningsfond mot folksjukdomar