Arkiv | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Sara Liin, IKE

Sara Liin, IKE

200 000 kr per år i tre år Mekanismen för ärftliga former av rytmrubbningar i hjärtat samt nya farmakologiska strategier för behandling av rytmrubbning Hjärtat består av elektriskt retbar vävnad där jonkanaler i cellernas cellmembran spelar en avgörande roll för att...