Arkiv | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Rebecca Böhme

Rebecca Böhme

Att uppleva jaget genom beröring: en jämförande studie i autism och anorexi Den nuvarande indelningen, eller diagnosticeringen, av psykiatriska sjukdomsgrupper utgår från symtom snarare än sjukdomsmekanismer. Det förefaller troligt att en mekanismbaserad...