Arkiv | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Linda Bojmar, IKE

Betydelsen av mikroRNA i exosomer och dess roll vid spridning av cancer MikroRNA är korta sekvenser vilka bland annat styr reglering av ett stort antal gener och proteiner som tros ha betydelse för tumörspridningsprocessen. I vårt projekt har vi studerat relationen...