Arkiv | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Niclas Stensson, IMH

Niclas Stensson, IMH

Biomarkörer vid långvarig generaliserad smärta. Ungefär var femte person i den vuxna befolkningen är drabbad av långvarig smärta vilket gör den till ett stort hälsoproblem. Vi undersöker hur långvarig generaliserad smärta som personer med fibromyalgi upplever kan vara...