Charalampos Georgiopoulos | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Kan nedsatt luktsinne fungera som tidig biomarkör för begynnande Parkinsons?

Charalampos Georgiopoulos, post doc vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för diagnostik och specialistmedicin, Linköpings universitet, forskar kring nedsatt luktsinne vid Parkinsons sjukdom som ett tidigt tecknen på sjukdom.

Omkring en procent av befolkningen över 60 års ålder drabbas av Parkinsons sjukdom, som kännetecknas av motoriska problem. Sjukdomen ger även andra symtom, där försämrat luktsinne är vanligt och kan uppträda flera år innan de första motoriska symtomen.

Att ställa en Parkinsondiagnos är ofta svårt då symtomen kan vara diffusa, variera från person till person och även likna andra sjukdomar. Detta gör processen tidskrävande. Ju tidigare diagnosen ställs, desto tidigare kan behandling för att bromsa sjukdomsförloppet sättas in.

 – I mitt projekt använder jag magnetresonanstomografi (MRT), bilddiagnostisk, för att kartlägga sjukdomsspecifika avvikelser i hjärnan. Förhoppningen är att vi ska kunna etablera ny diagnostik för Parkinson och förstå på dess orsak. Dessutom vill vi öka förståelsen om nedsatt luktsinne som en potentiell biomarkör för sjukdomen, säger Charalampos Georgiopoulos.