Gisela Paola Lazzarino, postdoktor, Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Understanding the role of microglia in the hippocampal dysfunction induced by fat overconsumption.

Osunda matvanor leder till att allt fler blir överviktiga och drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar. Ett högt intag av fett har visat sig ha negativa effekter på hjärnan och är en riskfaktor för demens (t.ex Alzheimers sjukdom), depression och ångestsjukdomar i den senare delen av livet. Trots sambandet mellan övervikt och dessa sjukdomar vet man väldigt lite om de underliggande mekanismerna. Att identifiera de molekylära mekanismerna bakom hur en fettrik kost påverkar hjärnans kretsar för kognition (t.ex. minnesfunktion) och stämningsläge är därmed mycket viktigt.

Vi vet redan att det sker strukturella förändringar i nervceller i dessa kretsar som svar på fettrik mat och att fettrik kost ger upphov till en låggradig inflammation både i fettväven och hjärnan. Vi tror att en fettrik kost aktiverar hjärnans främsta immunceller, mikroglia, och att denna aktivering är viktig för utvecklingen av störningar i minne och mående. Vi planerar att studera detta med hjälp av avancerade genetiska verktyg i möss. Eftersom ålder är en viktig riskfaktor för demens och kognitiv svikt kommer vi att använda äldre möss i många av våra försök. Med tanke på att befolkningen blir äldre och mer överviktig samt att demens, kognitiv svikt och depression blir allt vanligare ser vi projektet som viktigt. Vi hoppas att det ska kunna ge kunskap som kan användas för framtida prevention och behandling, säger Gisela Paola Lazzarino.

Foto: Johan Jäger