Jordi Serra, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Identifiering av diagnostiska markörer för tidig och personanpassad  behandling av coloncancer

Eftersom CRC beror av ändrad samverkan mellan hundratals gener, som skiljer sig mellan olika patienter behövs analys av aktiviteten hos alla människans 20,000 gener för att utveckla sådana metoder. Under mitt doktorandprojekt i Barcelona lärde jag mig att analysera storskaliga om genaktivitet vid olika cancerformer, och inledde då ett samarbete med Centrum för Personanpassad Medicinering vid Linköping för att under mitt post doc projekt utveckla dessa metoder för tidig och individanpassad behandling av CRC. Cancerrelevansen för mitt projekt ligger 1) i att det kan leda till biomarkörer för att med större säkerhet tidigt diagnostisera CRC och därigenom minska koloskopier av friska. Dess biomarkörer ska identifieras genom att konstruera datamodeller av enskilda patienters tumörer som i stor detalj beskriver genaktivitetsförändringar i tusentals enskilda celler tumören. Ett annat stort kliniskt problem är varierande svar på kemoterapi vid CRC. Cancerrelevansen i projektet ligger också i att det syftar till att 2) använda modellerna för att identifiera biomarkörer för terapisvar, och därigenom personanpassad medicinering. Slutligen ligger cancerrelevansen i att metoderna troligen är generellt applicerbara för cancerdiagnostik- och behandling. Jag bedömer att det kommer att gå att visa klinisk genomförbarhet av det första målet inom tre år och lägga grunden för att nå de två andra målen efter denna tidsperiod.