Jubileumsanslag och flera utdelningar från Lions 2022 | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

2022 blev ett speciellt år för Lions forskningsfond, med ett både jubileumsanslag och det stora doktorandpriset. Därtill delades tre post doc-anslag och fem doktorandanslag ut.

Fonden startades 1981. Den är ett samarbete mellan Lionsdistrikten 101A, 101SM och 101SV som alla verkar geografiskt inom den Sydöstra sjukvårdsregionen.

2022 års utdelningsceremoni hölls den 20 oktober på Campus US i Linköping. Ceremonin leddes traditionsenligt av fondens ordförande, Lena Jonasson, som också är dekan vid Medicinska fakulteten.

Med anledning av föregående års 40-årsjubileum inrättades ett särskilt jubileumsanslag på 750 000 kronor för att premiera excellent forskning med inriktning mot folksjukdomar.

Det gick till David Engblom, professor i neurobiologi, för spetsforskning om hur inflammation påverkar hjärnans funktion vid en rad folksjukdomar.

David Engbloms forskargrupp studerar hur det aktiverade immunsystemet signalerar till hjärnan för att utlösa dessa förändringar i stämningsläge och motivation. Gruppen undersöker även hur smärta, illamående, depression och neurologiska sjukdomar kan orsaka nedsatt stämningsläge och lidande.

– Det här anslaget innebär att vi kan genomföra projekt som vi inte hade kunnat genomföra annars. Det är extra roligt att få pengar från en insamlingsorganisation som Lions. Det känns väldigt personligt. Man vet hur mycket arbete som många människor har lagt ner på det, säger David Engblom.

Fonden delade även ut sitt Stora doktorandpris, på totalt 600 000 kronor under totalt två år, till doktoranden Maike Bensberg som studerar T-cell akut lymfatisk leukemi (T-ALL). En cancersjukdom som oftast förekommer hos unga barn.

– Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten. Det här anslaget och de mindre anslagen från Lions, är väldigt viktiga för unga forskare och särskilt doktorander. Det ger oss möjlighet att söka anslag, en möjlighet att utvecklas som forskare.

Läkaren Jens Wretborn, som tilldelades ett post doc-anslag på 200 000 kronor under totalt tre år, föreläste om sin forskning kring bedömning av äldre patienter på akutmottagningar. Projektet ska bidra till att skapa verktyg för att identifiera äldre sköra patienter med stort vårdbehov för att bättre kunna prioritera resurser inom svenska akutsjukvård. Bland annat genom artificiell intelligens (AI).

– De senaste åren har det blivit alltmer uppenbart att många äldre underprioriteras i den första bedömningen på akutmottagningarna. Vår forskargrupp på akuten i Linköping, studerar nu hur bedömningen av äldre kan förbättras, säger Jens Wretborn.

Sjuksköterskan och doktoranden Annette Waldemar tilldelades ett doktorandanslag på 60 000 kronor. Hon föreläste om sina studier av vårdpersonals erfarenheter och syn på närstående bevittnad hjärtlungräddning (NBHLR). Närstående ska enligt de etiska riktlinjerna erbjudas att närvara. Det visar sig dock att vårdpersonal generellt sett är negativt inställda till närståendebevittnad hjärtlungräddning (NBHLR), samt att läkare är mer skeptiska till detta än sjuksköterskor, bland annat för att man inte har utbildats i NBHLR.

– Att få information om den närståendes tillstånd är viktigt. Det underlättar den närståendes acceptans av utgången efter HLR. Därför rekommenderas det i de svenska etiska riktlinjerna kring HLR att närstående ska erbjudas närvara, berättar Annette Waldemar.

Doktorandanslag
Annette Waldemar: Studerar vårdpersonals erfarenheter och syn på närståendebevittnad hjärtlungräddning (NBHLR), samt hur ett informationsmaterial (video) kan ge stöd och ökad förståeles hos vårdpersonalen. Tilldelas ett doktorandanslag på 60 000 kronor.

Beatrice Toia: Studerar hur telomerer i kromosomernas ändar upprätthålls. Om deras funktion och stabilitet ändras, kan tumörer bildas. Kunskapen kan bidra till framtida behandling. Tilldelas ett doktorandanslag på 60 000 kronor.

Christina Svensson: Mätning av stelhet och funktion i mycket små blodkärl hos SLE-patienter. Studier av ultraljudsprotokoll som metod för att hitta redan etablerade förändringar i kärlen. Tilldelas ett doktorandanslag på 60 000 kronor.

Georgia Papapavlou: Studier av mekanismerna bakom en tillfällig förbättring av tillståndet hos multipel skleros-patienter (MS) under graviditet. Tilldelas ett doktorandanslag på 60 000 kronor.

Michelle Nilsson: Kartläggning och modulering av jonkanalen CaV2.2 som är central för att signalera smärta. Tilldelas ett doktorandanslag på 60 000 kronor.


Post doc-projekt

Jens Wretborn
: Bedömning skörhet hos äldre patienter som söker akut vård. Tilldelas ett post doc-anslag på 200 000 kronor under totalt tre år.

Mohamed Yassin Zaky Khalifa: Utvärdering av synergistiska (samverkande) effekter av statiner och strålbehandling i cellinjer hos tjock- och ändtarmscancer. Tilldelas ett post doc-anslag på 200 000 kronor under totalt tre år.
 
Paula Salamone: Studerar människors upplevelse av egna hjärtslag, hjärtinteroception samt relationen mellan den upplevelsen och social beröring före och efter fysisk aktivitet. Tilldelas ett post doc-anslag på 200 000 kronor under totlalt tre år.

Jubileumsanslaget
David Engblom, professor i neurobiologi: Undersöker de molekylära mekanismer och nervcellskretsar som gör att man mår dåligt om man drabbas av exempelvis inflammatoriska sjukdomar eller depression. Tilldelas 750 000 kronor.

Stora doktorandpriset
Maike Bensberg: Studerar T-cell akut lymfatisk leukemi (T-ALL). En cancersjukdom som oftast förekommer hos unga barn. Tilldelas 600 kronor under totalt två år.

Annette Waldemar, Beatrice Toia, Christina Svensson, Georgia Papapavlou, Michelle Nilsson, Jens Wretborn, Mohamed Yassin Zaky Khalifa, David Engblom, Maike Bensberg