Madeleine Wedin, specialistläkare | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lymfödem  efter kirurgisk behandling av livmodercancer
Specialistläkaren och doktoranden Madeleine Wedin forskar inom ämnet livmoderhalscancer i en pågående studie som heter LASEC: ”Lymphedema After Surgery of Endometrial Cancer”. Livmoderhalscancer är den vanligaste gynekologiska cancern hos kvinnor i Sverige. Cirka 1 500 kvinnor drabbas årligen, och antalet som drabbas ökar. Prognosen är oftast god då sjukdomen oftast upptäcks i ett tidigt skede samt att man i dag kan erbjuda effektiv behandling.

Vid behandling av livmodercancer utgör kirurgi en viktig del, som består av borttagande av de gynekologiska organen. Vid livmodercancertyper som har en ökad risk för mer avancerad sjukdom rekommenderas att även lymfknutorna i bäckenet och längs stora kroppspulsådern tas bort för analys. Detta görs för bedömning av individuell behandling.

Att ta bort lymfknutor vid behandlingen av livmodercancer innebär en risk att utveckla lymfödem i benen. Lymfödem kan starkt påverka livskvaliteten för den drabbade, tillståndet är ofta kroniskt och kan förvärras med tiden. Kunskapen i dag om utvecklingen av lymfödem och dess påverkan efter behandling av livmodercancer är begränsad, även internationellt. Målet med studien är att få mer kunskap om lymfödem efter behandling av livmodercancer: Vilka kvinnor som riskerar utveckla lymfödem, hur det påverkar livskvaliteten och konsekvenser i ett samhällsperspektiv. Detta för att på sikt kunna förbättra omhändertagandet, behandlingen och öka livskvaliteten för kvinnor som överlever livmodercancer och drabbas av lymfödem, säger Madeleine Wedin.