Mats Westas | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Fungerar internet-KBT mot psykisk ohälsa hos hjärtpatienter?

Mats Westas, forskarstuderande vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa, Linköpings universitet, studerar behandling av depression vid hjärtkärlsjukdomar.

Hjärtkärlsjukdom och depression är två vanliga folksjukdomar, som enligt WHO uppskattas bli de två vanligaste orsakerna till funktionshinder inom en snar framtid. Hos patienter med hjärtkärlsjukdomar är depression vanligt vilket, utöver en negativ inverkan på sjukdomsförloppet, innebär ökade vårdkostnader. Idag saknas tillräckligt stöd eller tillgång till behandling för dessa patienter.

En lösning för att öka tillgången av depressionsbehandling skulle kunna vara internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi har visat sig vara effektivt för behandling av depression, men det är oklart om behandlingen fungerar för patienter med hjärtkärlsjukdom och depression.

–  Syftet med min forskning är att utvärdera effekten av ett 9-veckors internetbaserad kognitivt beteendeterapiprogram mot depressiva symtom hos patienter med hjärtkärlsjukdomar, samt att undersöka faktorer och egenskaper som påverkar utfallet av deltagande i programmet, säger Mats Westas.

Projektet kan bidra med viktiga kunskaper som kan öka tillgängligheten till behandling av depression vid hjärtkärlsjukdomar.