Mouna Tabibi | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Nya behandlingsmöjligheter för binjurecancer med godkända läkemedel?

Mouna Tabibi, post doc vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för cellbiologi, Linköpings universitet, studerar en ofta elakartad cancerform i binjurarna där det finns ett stort behov av nya behandlingar.

Varje år drabbas omkring en person på 300 000 av en vanligtvis elakartad tumörform i binjurarna, PCC/PGL (feokromocytom – PCC och paraganglion PGL). Tumörerna utsöndrar höga halter av hormonet katekolamin som bland annat kan leda till svårbehandlat högt blodtryck som kan resultera i livshotande tillstånd med hjärt- och kärl-, samt neurologiska komplikationer.

I dagsläget är kirurgi den enda möjliga behandlingen för PCC/PGL, även om det endast medför ett begränsat värde för elakartade tumörer. Behovet av att hitta alternativa läkemedelsbehandlingar är därför stort.

  • Jag studerar hur cancercellerna svarar på läkemedel som är godkända för andra sjukdomstillstånd. Förhoppningsvis finns det befintliga läkemedel som påverkar tumörcellernas egenskaper, vilket snabbare skulle kunna leda till nya behandlingsalternativ, säger Mouna Tababi.