Nina Bendelin | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Internetbaserad Acceptance and commitment therapy (IACT) för långvarig smärta

Nina Bendelin forskarstuderande vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård, Linköpings universitet, studerar internetbaserad terapi för långvarig smärta.

Långvarig smärta är ett kroniskt folkhälsoproblem som drabbar var femte person. Omkring 40 till 60 procent av de drabbade kan bli hjälpta av rehabilitering med fysioterapi och psykologi, men för många återkommer besvären efter en tid. För att patienten ska fortsätta med sin egenvård behövs ofta stöd efter en vårdinsats.

Via internet kan smärtpatienter och dess anhöriga ha kontakt med vården från sitt hem för stöd, samt för att fortsätta utöva strategier från sin rehabilitering. Över nätet kan patienten även få hjälp med att hantera nedstämdhet som är vanligt vid kronisk smärta. Dessutom kan språk, tempo och innehåll anpassas efter patienten.  

 –  Vi vill undersöka hur vården av kronisk smärta kan kompletteras med hjälp av behandling över internet. I förlängningen hoppas vi att rehabilitering över internet kan vara ett alternativ för de som av fysiska, geografiska, ekonomiska eller sociala skäl har svårt för att resa, säger Nina Bendelin.