Sandra Lilja | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Kan en digital tvilling förutspå bäst behandlingsalternativ?

Sandra Lilja, doktorand vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för neurobiologi, studerar digitala tvillingar och hur de skulle kunna förutspå bäst behandlingsalternativ.

Ett stort problem inom sjukvården är att många patienter inte svarar på de läkemedel som förskrivs. Detta beror troligtvis på en hög komplexitet där tusentals gener och många olika celltyper är involverade. För att studera dessa sjukdomsprocesser krävs en ingående förståelse i celltyperna och hur de interagerar med varandra.

I tidigare forskning har en sjukdomsmodell för att studera enskilda celler vid ledinflammation (artrit) konstruerats. Modellen kan användas för att förstå vilken eller vilka celltyper som har störst inverkan på sjukdomsförloppet. Sandra Lilja vill i sitt projekt konstruera en modell, en så kallad ”digital tvilling”, bestående av flera olika celltyper för att förstå sjukdomsförloppet vid reumatism, samt testa olika läkemedel för att uppskatta dess effekt innan det förskrivs till patienten.

 –  Med hjälp av en digital tvilling kan vi testa våra hypoteser och studera individuella skillnader mellan olika patienter. Patienter med samma diagnos kan behöva olika typer av behandling beroende på individuella variationer, vilket vår digitala tvilling skulle kunna förutspå. Om digitala tvillingar kommer att fungera bra kan det ha en omvälvande betydelse för framtidens sjukvård, säger Sandra Lilja.