2015 | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Emma Rörby, IKE

Emma Rörby, IKE

Identifiering av nya behandlingsmöjligheter vid läkemedelsresistent leukemi Vår förståelse av de mekanismer som ger upphov till akut leukemi har ökat under senare år. Trots dessa framsteg har genombrotten haft liten återkoppling till den kliniska vardagen och...
Jeanette Eckerblad, ISV

Jeanette Eckerblad, ISV

Lions Club Karlskrona Jarramas svarar för anslaget.   En sammanhållen vård för våra multisjuka äldre personer Ett av folkhälsomålen för vår åldrande befolkning är att minska effekterna av kroniska sjukdomar. Kroniska sjukdomar tenderar att öka med hög ålder och cirka...
Daniel Nätt, IKE

Daniel Nätt, IKE

Epigenetisk aktivering av endogena retrovirus – en roll för ZNF263 i sjukdom och åldrande 200 000 kr per år i tre år   Visste du att virus kan klistra in sin arvsmassa i din arvsmassa vid en infektion? Visste du att hela 40% av ditt DNA utgörs av slumrande...
Jenny Welander, IKE

Jenny Welander, IKE

Genetiska och genomiska studier av neuroendokrina tumörer Feokromocytom och paragangliom är neuroendokrina tumörer i binjuren respektive paraganglierna som producerar stora mängder av stressrelaterade hormoner, främst adrenalin och noradrenalin. De orsakar därför högt...
Deepti Verma, IKE

Deepti Verma, IKE

60 000 kr per år i tre år Identifiering av genetiska riskfaktorer för ankyloserande spondylit Reumatologiska sjukdomar är oftast svåra och livslånga och drabbar många. Ankyloserande spondylit också kallad Bechterew’s sjukdom är en genetisk, kronisk reumatisk sjukdom...
Judit Svensson Arvelund, IKE

Judit Svensson Arvelund, IKE

Immunreglering under normal graviditet och vid graviditetskomplikationer Eftersom fostret till hälften utvecklas av gener från pappan, är det delvis främmande för mammans immunförsvar. Immunförsvaret behöver därför anpassas för att förhindra avstötning av fostret. Om...