Abdul Maruf Asif Aziz, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Neuropeptidreceptorer som behandlingsmål vid alkoholmissbruk

Alkohol är en av de mest använda och missbrukade drogerna i samhälle. Det konsumeras över hela världen, främst för sina njutbara effekter. Alkoholrelaterade olyckor och andra problem av alkoholmissbruk orsakar ett enormt mänskligt lidande. Långvarig exponering kan leda till permanenta eller långsiktiga förändringar i neuronal funktion, till följd av bland annat förändringar i genuttryck och intracellulära proteinnivåer – denna process kallas neuroadaptation till alkoholanvändning. Med tanke på förekomsten och svårighetsgraden av alkoholanvändning, missbruk och beroende är det en allmän oro att antalet tillgängliga farmakologiska behandlingar är begränsat till tre till fem, det också beroende på land. En av de viktigaste utmaningarna inom forskningsområdet att hitta nya och effektivare läkemedel, vilket skulle öka den behandlingsbara delen av patient befolkningen.

Det finns idag en relativt god insyn i hur alkohol interagerar med de olika neurotransmittorsystemen i vår hjärna. En av dessa är Nociceptin/Orphanin FQ (NOP). Det är en G-proteinkopplad receptor, vars naturliga ligand är nociceptin, en 17 aminosyror lång neuropeptid. Nociceptin tros vara en endogen antagonist av dopamintransport och styr ett brett spektrum av biologiska funktioner, bland annat belöning och ångest. Dessutom är det en hypotes att stimulering av NOP-receptorn kan fungera i samklang med opioid-receptorinhibering till att minska drogintag och belöning i befolkningar som annars är svåra att behandla.

I vår studie fann vi att stimulering av NOP-receptorn med hjälp av en ny agonist, SR-8993, gav upphov till ett minskat drog-intag och belöning, förhindrade återfallsliknande beteende i behandlade råttor tränade för operant och icke-operant alkohol självadministrering, utan att uppvisa några biverkningar. Dessa resultat, tillsammans med andra studier, indikerar att NOP-receptorn är bra kandidat för nya läkemedel som är värd vidare utredning.