2017/2018 | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Anne Kunath, IMH

Anne Kunath, IMH

Betydelsen av kallikrein 7 i bukaortaaneurysm och åderförkalkning Hjärtkärlsjukdomar, fetma och diabetes utgör de vanligaste folksjukdomarna och bidrar med en sämre livskvalité, ökad sjuklighet och död. Bukaortaaneurysm eller sk åderbrock på stora kroppspulsådern är...
Niklas Boknäs, IKE

Niklas Boknäs, IKE

Nya analysmetoder för individanpassning av antitrombotisk läkemedelsbehandling Antitrombotisk läkemedelsbehandling minskar risken för insjuknande i proppsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke, vilka tillsammans utgör de vanligaste orsakerna till död och invaliditet i...
Mikael Ludvigsson, IKE

Mikael Ludvigsson, IKE

Subsyndromal depression (SSD) hos äldre-äldre personer Av det som brukar kallas folksjukdomar är området psykisk ohälsa ett växande problem i samhället, och det har prognosticerats att depression kommer att vara den främsta orsaken till sjukdomsbörda i...

Anna M Klawonn, IKE

Nervcellskretsar bakom inflammatoriskt obehag och negativ affekt Kretsar som signalerar obehag och belöning är centrala för våra beslut, våra handlingar och hur vi mår. Oftast råder det balans mellan aktiviteten i dessa banor, men vid vissa tillstånd är deras funktion...
Rosanna Chung, IMH

Rosanna Chung, IMH

Gröna grönsaker för hjärtats skull Inflammation spelar stor roll för uppkomst av ”åderförkalkning” och risk för hjärtinfarkt. Trots massiv läkemedelsbehandling har många patienter kvar en kronisk ”tyst” inflammation i blodet efter hjärtinfarkt....
Niclas Stensson, IMH

Niclas Stensson, IMH

Biomarkörer vid långvarig generaliserad smärta. Ungefär var femte person i den vuxna befolkningen är drabbad av långvarig smärta vilket gör den till ett stort hälsoproblem. Vi undersöker hur långvarig generaliserad smärta som personer med fibromyalgi upplever kan vara...