Emma Rörby, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Identifiering av nya behandlingsmöjligheter vid läkemedelsresistent leukemi

Vår förståelse av de mekanismer som ger upphov till akut leukemi har ökat under
senare år. Trots dessa framsteg har genombrotten haft liten återkoppling till den
kliniska vardagen och sjukdomen är alltjämt förknippad med dålig prognos. Ett
problem är att de cellgifter som används har mycket olika effekter på patienter, trots
att de har samma sjukdom. Skillnaderna i behandlingssvar mellan olika människor
beror bland annat på olikheter i signalerna från utsidan av cellen till dess inre del, ett
annat problem är att vissa leukemiceller blir resistenta mot läkemedlet som används
för att behandla patienten.
Vi tror att svaren till gåtan, varför visa patienter svarar på behandlingen medan andra
utvecklar resistens, finns i vilka signalöverförande proteiner som påverkas av
cellgiftema. Om man kunde kartlägga dessa och hur de samspelar i cellen skulle man
få helt andra förutsättningar till att designa framtida läkemedel. Vi har nu fått tillgång
till en ny revolutionerande utrustning för att kartlägga signalproteiner i leukemiceller.
Med denna teknik skapas möjligheter att genomföra hittills omöjliga försöksstudier på
signalproteiner, vilket vi hoppas leda till kartläggning av hur patienter svarar på
cellgiftsbehandlingar. Om vi kan kartlägga vilka signalöverförande proteiner som är
aktiva i resistenta celler och vilka proteiner som påverkas av olika cellgifter, kommer
vi att få helt andra förutsättningar till att specialdesigna framtida läkemedel. Vi är
övertygade att resultat från våra studier kommer att ge nya möjligheter att skräddarsy
leukemipatienters behandling.