Anslag till forskarstuderande (50 000 kr)

Förändringar av kroppssammansättning vid fysisk aktivitet hos barn

Bakgrund: Barnfetma är enligt WHO en av 2000-talets största utmaningar för folkhälsan. Ökningen av övervikt och fetma hos små barn kan bero på faktorer tidigt i livet. Under 2007/2008 etablerades en kohort av 108 friska barn vars kroppsfetthalt mätts vid 1 vecka och 3 månaders ålder. Detta projekt beskriver fortsatta studier av dessa barn. Syften: Att studera samband mellan kroppsfetthalt och fysiskt aktivitet hos små barn. Att utveckla metodik för att mäta fysisk aktivitet och kostintag hos småbarn.

Arbetsplan: När barnen i kohorten är 1,5 år (n=45) och 3 år (n=33) bestäms kroppsfetthalt, energiomsättning och aktivitet via dubbelmärkta vattenmetoden, indirekt kalorimetri, aktivitetsdagbok samt Actiheart (mäter rörelser/puls). Vid 3 års ålder bestäms kostvanor. Vikt och längd hos alla de 108 barnen bestäms vid 1, 2,5, 3 och 4 års ålder. Vid 4,5 års ålder mäts kroppsfetthalt med Pediatric Option.

Resultat och betydelse: Våra resultat tyder på ett betydelsefullt samspel mellan kroppsfetthalt och fysisk aktivitet redan under de första levnadsåren. Dessa kunskaper kan ha betydelse för möjligheterna att förebygga barnfetma. Vidare visar våra resultat att Actiheart, aktivitetsdagboken samt TECH, vårt nya instrument för att mäta kostintag hos barn via mobiltelefon, skulle kunna bli användbara vid framtida studier av barnfetma. Ett annat fynd som är av stor kliniskt betydelse är att BMI hade ett mycket svagt samband med kroppsfettshalten vid 4,5 års ålder, vilket kan leda till att barn med övervikt och fetma behandlas på ett felaktigt sätt.