2016 | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Linda Bojmar, IKE

Betydelsen av mikroRNA i exosomer och dess roll vid spridning av cancer MikroRNA är korta sekvenser vilka bland annat styr reglering av ett stort antal gener och proteiner som tros ha betydelse för tumörspridningsprocessen. I vårt projekt har vi studerat relationen...
Linda Fyrland, IKE

Linda Fyrland, IKE

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr Lions Club Västervik svarar för anslaget. Vita blodkroppars betydelse för prognosen vid Borreliainfektion Den kliniska utgången efter fästingburen Borreliainfektion kan skilja sig mellan individer, från asymtomatisk...
Luca Conti, IKE

Luca Conti, IKE

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr Hur förstärker örat ljud? Den funktionella betydelsen av proteinet prestin I Sverige lider omkring 560 000 vuxna av hörselnedsättning som är så omfattande att hörselhjälpmedel är nödvändiga. WHO förutspådde 2006 att...
Pernilla Eliasson, IKE

Pernilla Eliasson, IKE

200 000 kr per år i tre år, totalt 600 000 kr Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop? Folk i medelåldern motionerar allt mer, till följd av ett ökat hälsotänkande. Med detta ökar problemen med smärtande eller ayslitna senor....
Pontus Henriksson, IKE

Pontus Henriksson, IKE

Kroppssammansättning vid barnfetma – metodologi, metabolism och genetiska aspekter Detta projekt undersöker möjliga orsaker till barnfetma som enligt världshälsoorganisationen (WHO) är en av 2000-talets största utmaningar för folkhälsan. Mycket talar för att övervikt...
Reza Zarenoe, IKE

Reza Zarenoe, IKE

Lions Club Alvesta svarar för anslaget. Tinnitus och neural hörselskada, handläggning, livskvalitet och behandling Bakgrund: Upplevelsen av att höra ljud utan någon yttre källa är ett vanligt fenomen och kallas för tinnitus. Hos de flesta patienter med tinnitus finns...