Johanna Raffetseder | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Progesteron och gestagener som möjlig immunmodulerande behandlingsstrategi vid multipel skleros

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i hjärna och ryggmärg som orsakas av immunceller som attackerar det centrala nervsystemet. Detta leder till neurologiska symptom som känselbortfall och balanssvårigheter. Omkring 19 500 svenskar lever med MS, och varje år konfronteras 600 personen med denna diagnos. De flesta av dem är kvinnor i fertil ålder (20-40 år). Än så länge finns ingen kurativ behandling, och många av dagens behandlingar har svåra biverkningar. En intressant observation är att MS förbättras under graviditet, speciellt under den 3:e trimestern, men försämras efter förlossningen. Detta antas bero på ett ändrat immunförsvar för att undvika avstötning av det delvis främmande fostret. Förändringarna i sjukdomsaktivitet är starkt korrelerade till nivåer av kvinnliga könshormoner (gradvis ökning under graviditet och snabb minskning efter förlossningen). Det är därför troligt att graviditetshormoner, främst östrogen och progesteron, styr den immunologiska processen.

Våra preliminära resultat visar att östrogen ökar aktivering medan progesteron dämpar aktivering av T-hjälparceller, viktiga sjukdomsdrivande celler vid MS. Dessa gynnsamma resultat är grunden för att i detta projekt närmare kartlägga progesterons effekter på immunceller. Vi kommer att använda masscytometri för att in vitro studera progesterons effekter på olika typer av immunceller. Resultaten jämförs med motsvarande in vivo data från blodprover tagna under och efter graviditet från kvinnor med MS. Efter identifiering av immunologiska parametrar relevanta för den graviditets-orsakade förbättringen, kommer vi att testa om syntetiska progesteronderivat – så kallade gestagener – kan imitera (eller överträffa) progesterons immunmodulerande effekt. Det finns många olika gestagener i hormonella preventivmedel, som skulle kunna användas som kompletterande behandling vid MS utan farliga biverkningar

Beslutas att anslag till postdoc, 85 000 kr under tre år, totalt 255 000 kr, tilldelas