2019-07/2020-06 | Lions forskningsfond mot folksjukdomar
Lavanya Moparthi

Lavanya Moparthi

Reglering av subcellulär transport och lokalisering av onkoproteinen beta-catenin Cancer är en av våra dödligaste sjukdomar. Kolorektal cancer är den tredje vanligaste typen av cancer över hela världen, med ökande incidens, särskilt även i Sverige. Även om man...
Laura Popermeier

Laura Popermeier

Brännskador – sjukdomsbörda och kliniskt omhändertagande i låg- och medelinkomstländer Brännskador förblir en katastrof för de drabbade och en utmaning för vårdgivarna. I de flesta fall är brännskador olyckor som förekommer i alla åldersgrupper, utan skillnad...
Rebecca Böhme

Rebecca Böhme

Att uppleva jaget genom beröring: en jämförande studie i autism och anorexi Den nuvarande indelningen, eller diagnosticeringen, av psykiatriska sjukdomsgrupper utgår från symtom snarare än sjukdomsmekanismer. Det förefaller troligt att en mekanismbaserad...

Ravi Kumar Dutta

REELIN/LRP8 signalvägen för tillväxt av binjuretumörer Aldosteronproducerande tumörer (APA, kallas också Conn tumörer) är binjuretumörer som överproducerar aldosteron, ett hormon som reglerar blodets natrium/kalium nivåer och medverkar i blodtrycksregleringen....

Patrik Nasr

Förekomst och allvarlighetsgrad av fettlever i Primärvården Var femte svensk har fettlever, och förekomsten av fettlever bland individer med diabetes är än högre. Idag saknas det kunskap om hur man på bästa sätt identifierar individer som riskerar att utveckla...

Anna-Karin Norlin

IBS (Irritable Bowel Syndrome) och dess koppling till stress— både daglig och i form av tidiga negativa händelser samt självupplevd hälsa, vårdkonsumtion och samsjuklighet Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom som drabbar ca 10% av befolkningen, med...