Nervcellskretsar bakom inflammatoriskt obehag och negativ affekt

Kretsar som signalerar obehag och belöning är centrala för våra beslut, våra handlingar och hur vi mår. Oftast råder det balans mellan aktiviteten i dessa banor, men vid vissa tillstånd är deras funktion störd. Ett exempel på rubbad balans är det tillstånd av obehag som är associerat till inflammatoriska sjukdomar som reumatisk artrit, multipel skleros och AIDS samt vid tillstånd associerade med illamående, som exempelvis cancer. Vid depression är också balansen mellan belöningskretsar och aversionskretsar störd. Märkligt nog vet man mycket lite om mekanismerna som ligger bakom att vi uppfattar inflammation och illamående som obehagligt. Vi studerar detta med hjälp av avancerade metoder för genetisk manipulering i möss.

Våra preliminära resultat visar att hjärnans immunceller, mikroglia, producerar en signal-molekyl kallat prostaglandin E2 vid inflammation och illamående. Vi har funnit att mikroglia använder dessa molekyler till att kommunicera med nervceller i vårt hjärncentrum för motivation och belöning. Cellerna gör detta genom att frigöra prostaglandiner som minskar aktiviteten av nervcellerna.

Om vi aktiverar mikroglia cellerna artificiellt i detta hjärncentrum, så utvecklar mössen aversion och depressivt beteende. I den här föreslagna studien vill vi försöka klargöra mekanismerna som ligger bakom den mikrogliainducerad beteende, så att vi kan hitta nya behandlingar riktade mot lidande utlöst av inflammation. Vi hoppas att våra resultat också kan vara relevanta för förståelsen av psykiatriska sjukdomar så som depression.