Pontus Henriksson, IMH | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Healthy Moms trial: en randomiserad kontrollerad studie för att främja hälsosam livsstil och viktuppgång under graviditeten

Bakgrund: Studier från många länder inklusive Sverige visar att mellan 30-50 % av alla gravida kvinnor går upp mer i vikt under graviditet än rekommenderat. En alltför kraftig viktökning ökar risken för graviditetskomplikationer såsom graviditetsdiabetes och kejsarsnitt, men också för fetma hos mamman och hennes barn på lång sikt. Nyligen har intresset ökat för att använda mobiltelefonapplikationer (appar) för att främja en god livsstil. Sådan teknik har även stor potential för att kunna förbättra mat- och -motionsvanor hos blivande mammor. Därför undersöker denna studie, ”HealthyMoms trial”, effekten av en mobilapp på a) gravida kvinnors viktökning, kroppsfettshalt, blodsocker, kostvanor och fysiska aktivitet b) barnets kroppsfettshalt efter förlossningen.

Genomförande/metoder: Gravida kvinnor som kommer till inskrivning i mödrahälsovården i Linköping/Motala erbjuds att delta i studien. Kvinnor som tackar ja lottas slumpmässigt till att ingå i en kontrollgrupp eller en interventionsgrupp (300 i varje grupp). Interventionsgruppen får tillgång till ett 6 månader långt mobiltelefonbaserat program som syftar till att främja hälsosam viktuppgång samt kost- och motionsvanor. Programmet (appen) innehåller information, möjlighet att registrera matvanor, fysisk aktivitet och vikt med individuell feedback, samt möjlighet att ställa frågor till barnmorska och dietist.

Nytta/vinst av projektet: Det här projektet kommer att utvärdera en unik mobiltelefonbaserad intervention riktad till blivande mammor. Om HealthyMoms appen är effektiv för att främja hälsosam viktuppgång har den stor potential att kunna användas inom mödrahälsovården i hela Sverige. Att kunna erbjuda ett sådant hjälpmedel för blivande mammor kommer vara mycket värdefullt för mammors och barns hälsa. Med tanke på att det i Sverige föds cirka 100 000 barn varje år, har vårt projekt stor potential att komma många människor till del och projektet har därför även potential att kunna motverka några av våra stora folksjukdomar såsom fetma och diabetes.