Niklas Boknäs, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Nya analysmetoder för individanpassning av antitrombotisk läkemedelsbehandling

Antitrombotisk läkemedelsbehandling minskar risken för insjuknande i proppsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke, vilka tillsammans utgör de vanligaste orsakerna till död och invaliditet i världen. I dagsläget används ett antal olika potenta antitrombotiska läkemedel för att förebygga proppsjukdomar, vilka samtliga hämmar olika delar av hemostasen, det komplexa system av proteiner och celler som kroppen använder sig av för att stoppa blödningar. Användningen av dessa potentiellt livsräddande behandlingar begränsas dock ofta av farhågor för de blödningskomplikationer som kan uppträda i samband med behandling.

Min forskning syftar till att förbättra vår kunskap om hur vi kan optimera och individanpassa antitrombotisk läkemedelbehandling för hitta den mest fördelaktiga balansgången mellan en minimerad blödningsrisk och ett kraftfullt skydd mot nya proppar. Med denna ansökan vill jag vidareutveckla två analyser som har utvecklats inom vår grupp för att mäta hemostas, och testa om de kan användas för att förutsäga blödningsrisk hos enskilda patienter. Det ena testet analyserar trombocyternas funktion med hjälp av flödescytometri och har tidigare använts på vår klinik för att utreda patienter med blödningsbesvär. Det andra testet är helt nytt och baseras på en analys av koagelretraktion, en process där trombocyterna drar ihop fibrintrådarna i ett nybildat koagel. Genom att undersöka om dessa tester kan särskilja vilka patienter som har drabbats av en blödning under behandling med två olika trombocythämmande läkemedel efter hjärtinfarkt, får vi en inblick i hur värdefulla dessa tester kan komma att bli för att vägleda behandlingsbeslut i framtiden.

Förutom att min forskning kan få värdefulla kliniska tillämpningar i form av tester som kan förutsäga blödningsrisken hos enskilda patienter, bidrar den även till att fördjupa vår kunskap om vilka hemostatiska funktioner som måste bevaras för att undvika allvarliga blödningar vid antitrombotisk läkemedelsbehandling. På längre sikt kan detta leda till färre dödsfall i hjärtkärlsjukdom genom bättre förebyggande behandling med färre allvarliga blödningskomplikationer.