Linda Fyrland, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr

Lions Club Västervik svarar för anslaget.

Vita blodkroppars betydelse för prognosen vid Borreliainfektion

Den kliniska utgången efter fästingburen Borreliainfektion kan skilja sig mellan individer, från asymtomatisk infektion till sjukdomen Lyme borrelios (LB). En grupp LB patienter utvecklar icke-specifika kvarstående symtom efter adekvat antibiotikabehandling. De icke-specifika symtomen kan variera från milda till funktionsnedsättande symtom och är en stor börda för både patienten och sjukvården. Mekanismerna som orsakar persisterande symtom är okända, men tros inte bero på persisterande infektion. Patienter som utvecklat persisterande symtom utnyttjas av personer som erbjuder ovetenskapliga och icke-evidensbaserade behandlingar, t.ex. en eller flera långvariga intravenösa antibiotikabehandlingar, trots avsaknad av infektion. Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om mekanismerna bakom de olika kliniska utgångarna. Därigenom skulle man i framtiden kunna hjälpa de drabbade personerna genom att t.ex. utveckla kompletterande (immunomodulerande) behandling vid fästingburen infektion. En sådan behandling skulle ge den fästingbitna personen ett optimalt immunsvar mot Borreliainfektionen samt även minska sjukvårdens börda.

Projektet undersöker konstitutionella (medfödda) skillnader i neutrofilers (tidigaste immuncellerna vid infektionsplatsen) funktionalitet vad gäller förmågan att känna igen och döda Borreliabakterier. Neutrofiler från LB patienter (suboptimalt immunsvar) jämförs med neutrofiler från asymtomatiska personer (optimalt immunsvar).

Idag finns, så vitt vi känner till, inga studier som undersökt konstitutionella skillnader mellan neutrofilers funktionalitet mellan individer med olika kliniska utgång efter Borreliainfektion. Projektets resultat kan komma att öka kunskapen om det tidiga immunsvaret vid Borreliainfektioner. Kunskapen kan bidra till att optimera prevention, behandling och diagnosticering av Borreliainfektioner, t.ex. för att optimera immunsvaret (immunomodulerande behandling) eller som supplement till LB behandling.