Luca Conti, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

60 000 kr per år i tre år, totalt 180 000 kr

Hur förstärker örat ljud? Den funktionella betydelsen av proteinet prestin

I Sverige lider omkring 560 000 vuxna av hörselnedsättning som är så omfattande att hörselhjälpmedel är nödvändiga. WHO förutspådde 2006 att hörselnedsättning kommer vara ett av tio tillstånd som orsakar den största försämringen i livskvalitet. Hos barn kan hörselnedsättning påverka utvecklingen av talet, hos vuxna försvårar hörselnedsättning ofta arbetssituationen, och hos äldre ökar risken för demensutveckling.

När ljudet når innerörat tas ljudet inte endast emot utan förstärks även innan det omvandlas till en elektrisk signal och förs vidare till det centrala nervsystemet. En avgörande komponent för förstärkningen av ljudet är prestin, ett protein som återfinns i innerörats sinnesceller. Om prestin inte fungerar normalt uppkommer en avsevärd hörselnedsättning hos människa. Trots den stora betydelsen av prestin för vår hörselförmåga vet vi väldigt lite om hur proteinet fungerar. Målet med det aktuella projektet är att studera prestins funktion. En förståelse för hur prestin fungerar kan hjälpa oss att bättre förstå den molekylära mekanismen för hörselnedsättning. Då prestin endast återfinns i innerörat kan den detaljerade förståelse vi får i det aktuella projektet hjälpa oss att utveckla nya behandlingar mot hörselnedsättning baserat på läkemedelssubstanser som administreras till örat.