Maria Jonsson | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Hjärnans mysterier vid neurodegenerativa sjukdomar

Maria Jonsson, post doc, vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, avdelningen för neurobiologi, Linköpings universitet, studerar neurodegenerativa sjukdomar, dvs exempelvis Alzheimers eller Huntingtons sjukdom som skadar hjärnas nervceller.

När vi åldras kan vissa av hjärnans byggstenar, proteinerna, felveckas och klumpa ihop sig, vilket kan orsaka nervcellsdöd och neurodegenerativa sjukdomar. Med en ökande livslängd globalt utgör neurodegenerativa sjukdomar ett växande problem.

Vid Huntingtons sjukdom drabbas delar av hjärnan som är viktiga för motorik, medan delar som spelar stor roll för minnet drabbas vid Alzheimers sjukdom. Varför det bara är vissa specifika delar i hjärnan som skadas, trots att felveckade proteiner kan finnas i hela hjärnan, är ett stort mysterium.

För att minimera sjukdomsriskerna måste hjärnans celler noggrant kontrollera tillverkningen av proteinerna. Maria Jonson studerar skillnader mellan olika celltyper och specifika delar i hjärnan med förhoppning att hitta nya läkemedelsmål.

  • Vår forskning har visat att proteinet NIRP ökar vid tidig nervcelldöd, vilket kan ge oss en ledtråd i hur cellerna justerar proteinproduktion under sjukdom. Vi kommer nu att studera proteinets funktion under tidiga stadier av Huntingtons sjukdom, säger Maria Jonsson.