Mats Lowén, IKE | Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Irritable Bowel Syndrome (IBS) – studier av centrala sjukdomsmekanismer och effekter av behandling
Irritable bowel syndrome (IBS) är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande buksmärtor eller obehag tillsammans med förändrade tarmvanor. Det är en vanlig sjukdom med en förekomst på mellan 5-20% av befolkningen och är förenad med stor samhällskostnad samt försämrad livskvalitet för den drabbade individen. Trots intensiv forskning av IBS, finns det ingen effektiv medicinsk behandling att tillgå, endast symptomatisk behandling kan erbjudas. Patofysiologin av IBS är ofullständigt känd; bland annat spelar ett förändrat samspel mellan hjärna och mag-tarmkanal en viktig roll för symtomen, speciellt buksmärta.
För att studera sjukdomsmekanismer och behandling vid IBS använder vi oss av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) vilket ger grafisk information om hur hjärna reagerar på signaler från mag-tarmkanalen. fMRI Det finns fördelar med att använda fMRI jämfört med andra metoder vid studier hjärnans aktivitet: bilderna har en hög upplösning och undersökningen innebär ingen exponering för röntgenstrålning.
Våra mål med studierna är:
• Att lära oss och vidareutveckla fMRI som metod för att studera patofysiologiska mekanismer vid IBS.
• Identifiera skillnader i hjärnans reaktion på standardiserade signaler från mag-tarmkanalen mellan IBS-patienter och friska försökspersoner.
• Utforska på vilket sätt hypnosterapi påverkar hjärnans svar på standardiserade signaler från mag-tarmkanalen hos IBS-patienter.